Ing. arch. Helena Straková

tel.: 777 93 12 04
email: info@archatak.cz
IČO: 704 46 041

ARCHATAK - Architektura, design, návrhy domů a interierů

ARCHATAK je architektonické studio hledající nové pohledy na prostředí, které nás obklopuje. Úzce spolupracujeme s odborníky ze souvisejících profesí tak, aby dílo bylo nejenom estetické, ale i funkční.
Klademe důraz na precizní projekční přípravu a na detail, aby výsledná realizace co nejlépe odpovídala záměru investora.

Základní filosofie ateliéru:

  • Architektura a životní prostor mají sloužit člověku, ne naopak.
  • Architektura má naplňovat přání a touhy jejích uživatelů bez ohledu na zažité stereotypy a dočasné trendy.
  • Architektura má být nadčasová, originální, šitá na míru požadavkům investora.
  • Architektura je respekt k životnímu prostředí, snaha o maximální úsporu energie jak při realizaci, tak při samotném užívání díla.
  • Preferujeme použití přírodních, místních materiálů při stavbě domu i realizaci interierů.
  • Architekt se stává prostředkem přeměny požadavků investora v realitu. Vkládá do tvůrčího procesu estetické cítění, prostorovou představivost, znalost stavebních a konstrukčních technologií, zákonů a léta zkušeností.