Ing. Arch. Helena Straková

tel.: 777 93 12 04
email: info@archatak.cz
IČO: 704 46 041

 • Návrh 2D dispozice místnosti / bytu / domu:

  Nabídková cena vychází ze sazebníku 100Kč/m2

  Jedná se o půdorysný návrh rozmístění jednotlivých místností, zařizovacích předmětů a nábytku. Využívá se zejména v případech, kdy dochází ke změně uspořádání prostoru (rekonstrukce domu nebo bytu, navržení nebo změna vnitřního uspořádání v novostavbě atd.).

 • Návrh 3D dispozice místnosti / bytu / domu:

  Nabídková cena vychází ze sazebníku 100Kč/m2

  Jedná se o půdorysný návrh rozmístění jednotlivých místností, zařizovacích předmětů a nábytku formou prostorového 3D modelu, neřeší se vzhled jednotlivých prvků interieru, materiálové ani barevné řešení, slouží pouze pro představu o rozložení a uspořádání prostoru.

 • Návrh hmotového, materiálového a barevného řešení, 3D vizualizace:

  Nabídková cena vychází ze sazebníku 250Kč/m2

  V této fázi jsou definovány velikosti, rozměry, materiály a barvy jednotlivých prvků interieru. Návrh je vyhotoven v barevné 3D vizualizaci.

 • Podrobné rozkreslení interiéru:

  Nabídková cena vychází ze sazebníku 250Kč/m2

  Prováděcí dokumentace, rozkreslení všech prostor a místností s popisy a kotami formou půdorysů, řezů a pohledů na jednotlivé stěny v měřítku 1:20, specifikace konkrétních výrobků a materiálů, konzultace s ostatními profesemi (voda, kanalizace, plyn, elektro...).V ceně je návštěva specializovaných prodejen, zajištění vzorníků materiálů, konzultace s prodejci, doporučení vhodných dodavatelů

 • Z těchto cen je poskytována množstevní sleva a to:

  • 0 - 50m2 ......... 0%
  • 50 - 100m2 .... 15%
  • nad 100m2 .... 30%

  Příplatek u kuchyní a koupelen 30%

 • Výrobní výkresy:

  Cena bude stanovena dle rozsahu (u nábytku 350 Kč/m3).

  Podrobné rozkreslení jednotlivých kusů nábytku navržených na míru.

 • Asistence při realizaci a autorský dozor:

  Cena bude stanovena dle rozsahu sazbou 350 Kč/hod.+ náklady na cestu

  Dohled nad realizací tak, aby proběhla v souladu s projektovou dokumentací, asistence při nákupu vybavení atd.

 • Projekt plynu, statické posouzení, projekt pro stavební povolení nebo ohlášení:

  Cena bude stanovena dle rozsahu

  V případech, kdy se při rekonstrukci zasahuje do jakékoliv nosné části bytu nebo domu, je nutné povolení příslušného stavebního úřadu. Totéž platí u zásahu do plynoinstalace.

Popis jednotlivých úkonů naleznete v sekci Služby.