Ing. Arch. Helena Bartošová

tel.: 777 93 12 04
email: info@archatak.cz
IČO: 704 46 041

Nabízíme zpracování návrhů interierů:

 • Rodinných domů
 • Bytů
 • Komerčních prostor
 • Výstavních stánků a expozic
 • Návrhy nábytku na míru

Průběh návrhu:

Návrh interieru začíná úvodní konzultací, kdy si ujasníme Vaše požadavky, vhodná je návštěva přímo na místě činu. Následně vám bude předložena cenová nabídka zpracování návrhu, včetně platebních podmínek a časového harmonogramu.

Pokud přistoupíte na naši nabídku, dalším krokem je zaměření stávajícího stavu (pokud neexistuje stávající projektová dokumentace), případně obstarání existujících plánků. A práce může začít.

V průběhu návrhu bude uskutečněno několik konzultací, upřesňujících výsledný návrh.

Výsledkem návrhu interiéru může být: (nadpisy jsou klikací)

 • Návrh 2D dispozice místnosti / bytu / domu

  Jedná se o půdorysný návrh rozmístění jednotlivých místností, zařizovacích předmětů a nábytku. Využívá se zejména v případech, kdy dochází ke změně uspořádání prostoru (rekonstrukce domu nebo bytu, navržení nebo změna vnitřního uspořádání v novostavbě, úpravy nevyhovujících návrhů katalogových domů atd.)

 • Návrh 3D dispozice místnosti / bytu / domu

  Převedení 2D řešení do zjednodušeného 3D modelu, neřeší se vzhled jednotlivých prvků interieru, materiálové ani barevné řešení, slouží pouze pro představu o rozložení a uspořádání prostoru.

 • Návrh hmotového, materiálového a barevného řešení, 3D vizualizace

  V této fázi jsou definovány velikosti, rozměry, materiály a barvy jednotlivých prvků interieru, povrchy a podlahy, osvětlení. Návrh je vyhotoven v barevné 3D vizualizaci.

 • Podrobné rozkreslení interieru

  Prováděcí dokumentace, rozkreslení všech prostor a místností s popisy a kotami formou půdorysů, řezů a pohledů na jednotlivé stěny v měřítku 1:20, specifikace konkrétních výrobků a materiálů (osvětlení, konkrétní kusy nábytku a vybavení, dekory, barvy, obklady atd). Lze rozkreslit jen dílčí část řešeného prostoru (např. kuchyňskou linku).
  Může sloužit i jako zjednodušený podklad pro výrobu nábytku na míru.

 • Výrobní výkresy

  Podrobné rozkreslení jednotlivých prvků navržených na míru.

 • Výkresy bouracích prací

  Slouží zejména při rekonstrukcích jako podklad pro nacenění bouracích a stavebních prací.

 • Projekt plynu, statické posouzení, projekt pro stavební povolení nebo ohlášení

  V případech, kdy se při rekonstrukci zasahuje do jakékoliv nosné části bytu nebo domu, je nutné povolení příslušného stavebního úřadu. Totéž platí u zásahu do plynoinstalace.

Veškeré ceny naleznete v sekci Ceník.